Všeobecné informace

k organizaci provozu na zámku Lednice

Vstupenky zakoupíte: Na pokladně I. okruhu pouze na I. prohlídkový okruh (Reprezentační sály - základní okruh). Na pokladně II. okruhu pak můžete zakoupit lístky na II. III. a IV. prohlídkový okruh (Soukromé apartmány, Dětské pokoje a Muzeum loutek, Grotta). Skleník i Minaret mají své pokladny přímo na místě.

Na I. II. III. prohlídkový okruh a sály minaretu, si můžete zakoupit online vstupenky. U detailu okruhu najdete tlačítko !Koupit lístek". Pro nákup online vstupenek je však na každém okruhu vyhrazeno pouze několik časů denně. Pokud Vám nabízené časy nevyhovují, nevěšte hlavu, můžete si vstupenky pohodlně zakoupit až přímo na jednotlivých pokladnách zámku, samozřejmě pokud již není daný termín obsazen.

Žádáme návštěvníky, aby během prohlídky neopouštěli prohlídkovou trasu, nevzdalovali se od průvodce a řídili se jeho pokyny. Je zakázáno dotýkat se vystavených předmětů, stěn, zejména tapet a řezeb, či jakkoliv jinak poškozovat památkový objekt nebo vystavené exponáty.

Všichni návštěvníci zámku jsou povinni dodržovat návštěvní řád zámku a parku.

Fotografování a pořizování videozáznamu je zdarma dovoleno jen bez použití blesku a stativu.

Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů zámku se zvířaty.

Bezbariérový přístup na zámku má pouze  I. prohlídkový okruh (3 nízké schody do pokladny - k dispozici je nájezdová plošina) a skleník (umožníme vstup bočním vchodem).

Parkování je možné na centrálním, placeném parkovišti pro auta a autobusy cca 300m od zámku, případně na některém ze soukromých parkovišť v okolí zámku. 

Mapka parkování v obci.