Poděkování

Nadaci Anna-Jonnathan-Stichting, která je sponzorem výsadeb va francouzské zahradě.

Sbírka amerických stromů byla obnovena za pomoci paní Virginia Gilder z New York City.

Muzeu Liechtenstein ve Vídni za poskytnutí kopií rodinných portrétů do knížecích apartmánů.

Firmě Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., která darovala LCD monitory pro prezentaci LVA a zámku.

Firmě Siemens, která sponzorovala obnovu historické trafostanice z roku 1911, na IV. prohlídkové trase zámku.