Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR a Hudby Minsterstva vnútra SR