Výlet parkem a okolím lednického zámku

Jak si nejlépe vychutnat návštěvu lednického zámku a parku?

Doporučujeme tuto kombinaci:

Po návštěvě zámku a skleníku vyrazit od Maurské vodárny koňským povozem kolem Loveckého zámečku k Janohradu. Cesta je dlouhá cca 3 km a trvá asi 25 minut. Po návštěvě Janohradu plout lodí k Minaretu. Plavba je dlouhá cca 4 km a trvá asi 30 minut. Po návštěvě Minaretu se pak můžete vrátit pěšky cca 1,8 km k zámku, nebo můžete i na zpáteční cestě využít lodičku nebo koňský povoz. Všechny tyto služby doporučujeme objednat přímo u jejich provozovatelů.