Informace pro cyklisty

V celém areálu zámeckého parku platí přísný zákaz jízdy na jízdním kole!

Parkem nevede, nevedla a nepovede žádná cyklostezka. Kolem pokladen je umístěno 10 stojanů s kapacitou cca 100 kol. Neopírejte proto kola o fasádu, stromy ani keře. Přestože je většina stojanů pod kamerovým dohledem, dochází poměrně často ke krádežím. Doporučujeme proto využít služeb některé z úschoven kol v obci.