Svatební obřady

Informace jsou platné pro rok 2024

Kasíno

Zámek pronajímá ke svatebním obřadům tzv. kasíno. Je to místnost mimo prohlídkovou trasu s kapacitou cca 30 osob. Cena tohoto pronájmu je 6.000,- Kč s DPH. V ceně je zapůjčení 20 kusů svatebních židlí, obřadního stolu s dekorací a možnost fotografování v interiérech zámku.

Rytířský sál

Další možností je tzv. rytířský sál, který je možno použít pouze pro obřad začínající ve 12,30 hodin. (Přestávka během provázení.) Pronájem rytířského sálu je 35.000,-Kč s DPH. Kapacita cca 80 hostů. V ceně je zapůjčení  12 kusů svatebních židlí, obřadního stolu s dekorací a možnost fotografování v interiérech zámku.

Louka u čestného nádvoří

Cena za obřad v parku je 5.000,- Kč, platba je osvobozena od DPH. Židle a vybavení pro venkovní obřady neposkytujeme, pouze přívod elektrického proudu.  V ceně je možnost fotografování v interiérech zámku.

Bosket

Nachází se ve francouzské zahradě, možný přívod elektrického proudu, židle a další vybavení pro venkovní obřady neposkytujeme. V ceně je možnost fotografování v interiéru zámku. Cena za obřad 5.000,- Kč.

Cena je za pronájem na obřad trvající max. 30 minut. Na prostory je lépe se přijet předem podívat.

Termín obřadu je potřeba domluvit na matrice OÚ v Lednici tel: 519 340 112.

Obřady v zámecké kapli je třeba domluvit na farním úřadu v Poštorné. Pan farář R.D. Dr  Łukasz Andrzej Szendzielorz,  +420 737 039 850.

V celém areálu našeho parku platí zákaz vjezdu motorových vozidel!