Zbrojnice na státním zámku Lysice. Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu

Podrobné informace

Kategorie:

Sbírky a katalogy

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Počet stran:

229

ISBN:

978-80-87967-01-0

catalog Tištěná verze

370 Kč

poslední výtisky

Koupit

370 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

Publikace určená jen odborníkům, ale i široké veřejnosti představuje nejhodnotnější exempláře z lysické zámecké zbrojnice. Lysická sbírka zahrnuje zbroje a přilby z třicetileté války i zbraně od gotiky přes renesanci a baroko až po romantismus. Mezi řadou originálních zbraní je také velké množství replik, zejména chladných zbraní zhotovených v období romantismu koncem devatenáctého století. Dřevcové zbraně jsou hojně zastoupeny halapartnami, píkami a spontony; chladné zbraně rozsáhlým souborem evropských a orientálních dýk, dále pak bodáky, tesáky, meči, kordy, palaši i šavlemi. Zaujmou jak luxusní darovací šavle evropské, tak i palné zbraně zastoupené vojenskými a loveckými puškami.

Kniha je k dostání též v pokladně státního zámku Lysice