Hovory s kastelány: O hradu Grabštejn s Ivou Bártovou

Pohled na severní křídlo od břitu

Historií hradu Grabštejn provede v úterý 26. března v 17.30 hodin kastelánka Iva Bártová. Přednáška se koná v sídle NPÚ v domě U Voříkovských v Praze 1, Liliová 5. Vstup na přednášku je zdarma.

Hrad Grabštejn čnící na skalnatém kopci nad obcí Chotyně nedaleko Hrádku nad Nisou je poprvé zmíněn v listině z roku 1286, kde je jako majitel hradu uveden Ota II., purkrabí z Donína a na Grabštejně. V roce 1562 kupuje od Donínů hrad s těžce zadluženým rozsáhlým panstvím doktor práv, císařský dvorní rada a německý místokancléř Království českého Jiří Mehl ze Střelic. Bohužel Jiřímu ze Střelic dlouho přáno nebylo. Roku 1586 byl nucen grabštejnské dominium pro dluhy prodat. Zakoupil jej jeho přítel a známý bibliofil Ferdinand Hoffmann z Grünbüchlu. Od té doby Grabštejn střídal své majitele. Roku 1704 kupuje hrad Jan Václav Gallas, který jej přenechává svému synovi Filipu Josefu Gallasovi. Ten všechny své majetky odkazuje vzdálenému příbuznému Kristiánovi Filipovi z Clamu, za jehož držení hrad znovu roku 1781 vyhořel a byl následně opraven a stavebně upraven. Dalším vlastníkem hradu se stal Kristián Kryštof Clam-Gallas, který nechal roku 1818 přebudovat starý úřednický dům v předhradí (dnes areál AČR) na klasicistní zámeček, který sloužil Clam-Gallasům jako letní sídlo. Posledním mužským potomkem rodu Clam-Gallasů byl František, který, když roku 1930 umírá, přenechává veškerý nabytý majetek svým sedmi dcerám a majitelkou Grabštejna se stává Marie Clam-Gallasová se svým manželem Karlem Podstatzkým z Lichtensteina. Po první světové válce přišli Clam-Gallasové díky pozemkové reformě o jednu pětinu svých pozemků, nicméně hrad jim byl ponechán, tak tu vybudovali malé rodové muzeum a od roku 1943 hrad zpřístupnili turistům. Roku 1945 byl však veškerý majetek na základě dekretu prezidenta republiky Edvarda Beneše č. 12/1945 Sb. Clam-Gallasům zabaven.

Generální ředitelství Národního památkového ústavu pokračuje v roce 2019 v již tradičním cyklu přednášek pro veřejnost nazvaném Hovory s kastelány. Vybrané hrady a zámky, zajímavosti z historie i osobní příběhy představí osoby nejpovolanější – správci památek.

Související akce

Hovory s kastelány: O hradu Frýdlant s Janou Pavlíkovou

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Liliová 5, Praha

26. 2. 2019

17.30 – 19.30